PKF Slovensko s.r.o. - audítorská spoločnosť

PKF na Slovensku ponúka služby v oblasti auditu, daní, vedenia účtovníctva, miezd, ekonomického poradenstva, znaleckú činnosť v ekonomickej oblasti, oceňovanie firiem

O nás

PKF Slovensko s.r.o. je spoločnosť poskytujúca komplexný ekonomický servis v oblasti štatutárneho auditu, individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ekonomické poradenstvo, spracovanie účtovníctva a miezd.

PKF Slovensko s.r.o. je riadnym členom medzinárodnej audítorskej, poradenskej a účtovníckej siete PKF International Limited (PKFI) (www.pkf.com)

Zvýšený dopyt po službách daňového poradenstva a legislatívne požiadavky vyústili v zriadenie dcérskej spoločnosti PKF TAX, s.r.o., ktorá je riadnym členom Slovenskej komory daňových poradcov. Poskytujeme flexibilné daňové poradenstvo podľa Vašich požiadaviek. Sme spoľahlivým partnerom pre plnenie Vašich daňových povinností v súlade s aktuálnymi požiadavkami legislatívy.

Znalecké služby poskytujeme prostredníctvom spoločnosti Znalecký ústav PKF, s.r.o. v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo.

Naším cieľom je poskytovať klientom služby s maximálnym odborným spracovaním. Našou prioritou je individuálny prístup k potrebám klienta.

Prečo sa stať naším klientom?

Spoločnosť PKF Slovensko s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od r. 1992. Okrem hlavnej audítorskej činnosti úspešne poskytuje ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva a miezd, konsolidáciu účtovnej závierky a tiež školiace a publikačné služby.

Daňové poradenstvo zabezpečujeme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti  PKF TAX, s.r.o., ktorá je riadnym členom Slovenskej komory daňových poradcov. 

Znalecké služby poskytujeme prostredníctvom spoločnosti Znalecký ústav PKF, s.r.o. v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment.

Klientmi spoločnosti sú fyzické i právnické osoby pôsobiace na trhu EÚ v najrozličnejších oblastiach.

  • Dlhoročné skúsenosti v odbore
  • Znalosti medzinárodných predpisov a noriem
  • Kvalita profesionálov
  • Poskytujeme služby na celom Slovensku

Newsletter