Novinky v oblasti daní a účtovníctva

Novinky v oblasti daní a účtovníctva

Prinášame Vám v prehľadnej podobe novinky z oblasti daní a účtovníctva. V priloženom dokumente nájdete :

  • schválenú novelu zákona o dani z pridanej hodnoty,
  • schválenú novelu zákona o dani z príjmov, 
  • schválenú novelu zákona o správe daní  (daňový poriadok),
  • zvýšenie stravného od 1.1.2023.


Newsletter