Aktuálne informácie v oblasti daní

Aktuálne informácie v oblasti daní

Spracovali sme pre Vás ďalšie aktuálne informácie z oblasti daní. Nájdete tu novinky:

  • reštauračné a stravovacie služby od 1.1.2023,
  • informácia FRSR k uplatneniu výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky u právnickej osoby,
  • informácia FRSR k oslobodeniu príjmu (výnosu) z predaja akcií a predaja obchodného podielu,
  • informácia FRSR k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby a právnickej osoby v roku 2023.

Newsletter