Novinky v oblasti daní a účtovníctva - apríl 2023

Novinky v oblasti daní a účtovníctva - apríl 2023

Aj tento mesiac sme pre Vás pripravili aktuálne informácie z oblasti daní a účtovníctva. V aprílových novinkách sa dočítate o:

  • zvýšení sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
  • pripravovaných zmenách súm stravného,
  • zníženej sadzbe DPH pre šport a gastro,
  • uplatňovaní úľavy na dani z príjmov pre prijímateľov regionálnej investičnej pomoci,
  • nákladoch na prevádzku vlastných materských škôl ako uznaného daňového výdavku zamestnávateľa,
  • zmene v uplatňovaní daňového bonusu na dieťa od 1.mája 2023,
  • novej verzii kontrolného výkazu DPH.

Newsletter