Novinky v oblasti znaleckej činnosti - časť I.

Novinky v oblasti znaleckej činnosti - časť I.

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

S účinnosťou od 1.6.2023 vstupuje do platnosti vyhláška 160/2023 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmeny vo vyhláške sa týkajú nielen znalcov, ktorí sú už zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ale i znalcov - uchádzačov, ktorí sa ešte len pripravujú na výkon tejto profesie. 

V časti I. sme sa zamerali na zmeny týkajúce sa najmä znalcov, ktorí už aktívne vykonávajú znaleckú činnosť na území Slovenskej republiky.

Newsletter