PKF partnerom ČSOB MatchIt

PKF partnerom ČSOB MatchIt

ČSOB Match'it je unikátna webová platforma pod záštitou ČSOB, ktorá spája podniky na predaj s podnikmi a privátnymi investormi, ktorí majú záujem o kúpu spoločností.

Chcete kúpiť firmu?

ČSOB Match'it ponúka:

 • Prístup k 15 profilom spoločností na predaj
 • Podniky preverené našimi špecialistami
 • Podrobné a prehľadné informácie o každej spoločnosti
 • Prístup k našej sieti partnerov

Chcete predať firmu?

ČSOB Match'it ponúka:

 • Prístup k širokej škále investorov
 • Diskrétnosť
 • Podpora od ČSOB Match'it tímu pri tvorbe infomemoranda
 • Prehľadná platforma pre prezentovanie vašej firmy

PKF sa stalo partnerom ČSOB Match´It aby sme aj Vám mohli pomôcť so všetkými účtovnými aspektmi týkajúcimi sa akvizičného procesu.

Na slovenskom trhu pôsobíme už od roku 1992. Okrem audítorskej činnosti svojim klientom poskytujeme daňové a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva a miezd, konsolidáciu účtovnej závierky, oceňovanie podnikov, znalecké služby a transakčné poradenstvo.

Predaj alebo kúpu podniku rozumieme ako príležitosť pre klienta maximalizovať hodnotu svojej investície. Pri tejto činnosti podporíme klienta vo všetkých aktivítách, ktoré sú tým spojené, najmä:

 • Podnikové kombinácie, zlúčenia, akvizície alebo premeny
 • Štruktúrovanie zmluvných vzťahov, akvizícii a transakcií
 • Zabezpečenie finančného, daňového a účtovného due diligence;
 • Spracovanie projektu zlúčenia, splynutia, rozdelenia, alebo vkladu podniku či jeho časti, a to z daňových, účtovných ale aj právnych aspektov.

Spoluprácou s PKF Slovensko klienti získajú kompetentného partnera so širokými skúsenosťami a zázemím pre tieto dôležité momenty v živote každej firmy.

-

Newsletter