Contacts

PKF SLOVENSKO S.R.O.

office PRIEVIDZA
Nábr. Sv. Cyrila
47971 01 Prievidza

PKF SLOVENSKO S.R.O.

office BRATISLAVA
Administratívna budova BBC 5
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Contact form

Newsletter