PKF na Slovensku

Spoločnosti PKF na Slovensku:

PKF Slovensko s.r.o. sa venuje audítorskej činnosti, a poskytuje účtovné a poradenské služby. Je zapísaná v zozname audítorských spoločností od 7.2.1994 a je držiteľom licencie na výkon auditu č. 40, vydanej Úradom pre dohľad nad výkonom auditu.

PKF TAX, s.r.o. sa špecializuje na daňovú oblasť (Osvedčenie č. 4/95 vydané Slovenskou komorou daňových poradcov v r. 1995)

Znalecký ústav PKF, s.r.o. zastrešuje časť služieb v oblasti oceňovania, vydávania posudkov a poradenstva. V r. 2006 bola zapísaná do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov.

PKF Slovensko - ekonomické poradenstvo a audit skupina

Naše hodnoty

Ikona srdca
Passion
Ikona týmovej práce
Teamwork
Ikona transparentnosť
Clarity
Ikona kvality
Quality
Ikona integrity
Integrity

Newsletter