PUZ Software

Program pre účtovnú závierku PUZ od auditorskej firmy PKF Slovensko

Pre objednanie PUZ 2021 využite náš nový e-shop www.puz.sk

V prípade otázok a problémov z programom PUZ nás neváhajte kontaktovať na: puz[zavináč]pkf[bodka]sk 


Program PUZ je určený všetkým, ktorí budú zostavovať účtovnú závierku.

V programe je možné spracovávať:

 • Výkazy (Súvaha, Výkaz ziskov a strát), aj v anglickom jazyku
 • Cash Flow,
 • Poznámky k účtovnej závierke.
 • Súčasťou programu nie je daňové priznanie.
 • Poznámky k účtovnej závierke zostavené pomocou programu PUZ 2021 zodpovedajú ustanoveniam Opatrenia Ministerstva financií, pre účtovné jednotky, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve.
 • Jednotlivé položky poznámok môžete jednoduchým spôsobom opísať v textovom editore, a tak vytvoriť výstup “simulujúci” komentár podľa IAS.
 • Výkaz Cash Flow je integrálnou súčasťou programu PUZ 2021, údaje sa čerpajú z výkazov súvahy a výsledovky, a na jeho zostavenie je potrebné minimálne množstvo doplnkových informácií.
 • PUZ 2021 umožňuje tlačiť samostatný výkaz súvahy, výkaz ziskov a strát, cash flow, poznámky k účtovnej závierke a jej časti.
 • Jednotlivé projekty sa ukladajú do súboru databázy a je možné kedykoľvek sa k nim vrátiť a vykonať zmeny.
 • Opakujúce sa položky sa zadávajú ako spoločné údaje a zadávajú sa len raz.
 • Program PUZ 2021 je určený pre PC a vyžaduje operačný systém Windows 2000 a vyšší.
 • Legislatívne zmeny sú automaticky zapracované do programu PUZ.
 • Z programu možno tlačiť jednotlivé výkazy a poznámky priamo na tlačiareň, alebo exportovať PDF (výkazy). Poznámky možno vytlačiť do súboru Word.

Program, ktorý si môžete stiahnuť, je demo verzia. Ako plnú verziu ho môžete používať po obdržaní registračného kľúča. Tento vám zašleme po uhradení ceny príslušnej verzie podľa cenníka, na základe objednávky, e-mailom. Pred zaslaním objednávky si program ako demo vyskúšajte, vygenerujte inštalačný kľúč (menu Všeobecné údaje / Licenčné informácie) na počítači, na ktorom budete program používať. Inštalačný kľúč uveďte s ostatnými informáciami v objednávke.

Staršie verzie programu PUZ:

Newsletter