Služby

Audit

 • Štatutárny audit
 • Overenie vybraných skutočností
 • Iné audítorské služby, napr. skontrolovanie účtovníctva, alebo jeho časti
 • Overenie konsolidačných výkazov pre investorov
Audit

Účtovníctvo

 • Komplexné externé spracovanie účtovníctva
 • Zostavovanie účtovných závierok a štatutárnych výkazov
 • Analýza systému vedenia účtovníctva
 • Rekonštrukcia účtovníctva a ďalšie...
Účtovníctvo

Mzdy

 • Komplexné spracovanie miezd
 • Zasielanie miezd na účty zamestnancov klienta, ochrana údajov v súlade s GDPR
 • Poradenstvo v oblasti mzdovej problematiky
 • Komunikácia s úradmi a spracovanie všetkej zákonnej dokumentácie a ďalšie...
Mzdy

Poradenstvo

 • Transakčné poradenstvo
 • Forenzný audit
 • Zriadenie a kompletný štart spoločnosti
 • Účtovný due diligence
Poradenstvo

Dane

 • Zostavovanie daňových priznaní pre daň z príjmu právnických a fyzických osôb
 • Daňové poradenstvo podľa vašich potrieb, zamerané na vaše podnikanie
 • Daňové due dilligence
 • Spracovanie alebo revízia priznania k DPH a ďalšie...
Dane

Znalectvo

 • Oceňovanie podnikov
 • Oceňovanie a podpora pri nákupe a predaji
 • Podpora pri súdnych sporoch, vyčísľovanie ušlého zisku, alebo straty
 • Oceňovanie v rámci účtovníctva a ďalšie...
Znalectvo

Prečo sa stať naším klientom?

Spoločnosť PKF Slovensko s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od r. 1992. Okrem hlavnej audítorskej činnosti úspešne poskytuje ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva a miezd, konsolidáciu účtovnej závierky a tiež školiace a publikačné služby.

Zvýšený dopyt po službách daňového poradenstva a legislatívne požiadavky vyústili v zriadenie dcérskej spoločnosti PKF TAX, s.r.o., ktorá je riadnym členom Slovenskej komory daňových poradcov. Poskytujeme flexibilné daňové poradenstvo podľa Vašich požiadaviek. Sme spoľahlivým partnerom pre plnenie Vašich daňových povinností v súlade s aktuálnymi požiadavkami legislatívy.

Znalecké služby poskytujeme prostredníctvom spoločnosti Znalecký ústav PKF, s.r.o. v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo.

Klientmi spoločnosti sú fyzické i právnické osoby pôsobiace na trhu EÚ v najrozličnejších oblastiach.

 • Dlhoročné skúsenosti v odbore
 • Znalosti medzinárodných predpisov a noriem
 • Kvalita profesionálov
 • Poskytujeme služby na celom Slovensku

Newsletter