Aktuálne informácie v oblasti auditu

Aktuálne informácie v oblasti auditu

Spracovali sme pre Vás užitočný prehľad najnovších informácií v súvislosti s novelou zákona o účtovníctve. 

  • správa s informáciami o dani z príjmov pre vybrané účtovné jednotky
  • zmena v správe audítora týkajúca sa novej povinnosti vyhotovenia správy s informáciami o dani z príjmov
  • inventarizácia u subjektov verejnej správy
  • informačné povinnosti vo výročnej správe účtovných jednotiek, ktoré emitovali cenné papiere
  • ESG informácie vo výročných správach vybraných subjektov verejného záujmu

Newsletter