Aktuálne informácie v oblasti daní a účtovníctva - apríl 2023

Aktuálne informácie v oblasti daní a účtovníctva - apríl 2023

Prinášame Vám opäť aktuálne informácie zo sveta účtovníctva a daní. V priloženom súbore sa dočítate o:

  1. zjednodušení zdaňovania príjmov športového odborníka od roku 2024,
  2. opätovnom zavedení zdaňovania výnosov z komerčných dlhopisov,
  3. metodickom pokyne k oprave odpočítanej DPH,
  4. informáciách k povinnej registrácii a k zrušeniu registrácie za platiteľa DPH,
  5. predĺžení platnosti certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie,
  6. podmienkách pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,
  7. zvýšení základnej úrokovej sadzby ECB a výške sankcií od daňového úradu.

Newsletter